กลุ่มผลิตภันฑ์สินค้าแปรรูปจากเนื้อปลาบด

 1. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿107.00 Regular Price ฿110.00
 2. เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,100.00 Regular Price ฿19,600.00
 3. คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿308.00 Regular Price ฿324.00
 4. มารูเต็นทอด เนื้อปลาทะเลบดปรุงรส 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  มารูเต็นทอด เนื้อปลาทะเลบดปรุงรส 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,100.00 Regular Price ฿19,600.00
 5. ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,980.00 Regular Price ฿3,080.00
 6. มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,010.00 Regular Price ฿1,060.00
 7. คามาโบโกะ 320 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,570.00 Regular Price ฿1,620.00
 8. โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 3 แพ็ค )
  โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿351.00 Regular Price ฿369.00
 9. เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿124.00 Regular Price ฿130.00
 10. คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,100.00 Regular Price ฿19,600.00
 11. คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿308.00 Regular Price ฿324.00
 12. นารูโตะ 160 กรัม ( 1 แพ็ค )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿53.00 Regular Price ฿55.00
 13. มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,100.00 Regular Price ฿19,600.00
 14. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 10 กล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿30,300.00 Regular Price ฿30,800.00
 15. โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 1 กล่อง )
  โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,280.00 Regular Price ฿2,380.00
 16. เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,210.00 Regular Price ฿1,260.00
 17. คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,980.00 Regular Price ฿2,080.00
 18. นารูโตะ 160 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,540.00 Regular Price ฿1,590.00
 19. เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿308.00 Regular Price ฿324.00
 20. ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿153.00 Regular Price ฿160.00
 21. เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿23,100.00 Regular Price ฿23,600.00
 22. ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 1 กล่อง 20แพ็ค )
  ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 1 กล่อง 20แพ็ค )
  Special Price ฿220.00 Regular Price ฿320.00
 23. คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿105.00 Regular Price ฿110.00
 24. นารูโตะ 160 กรัม ( 10 กล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿29,100.00 Regular Price ฿29,600.00
 25. เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,980.00 Regular Price ฿2,080.00
 26. มารูเต็นทอด เนื้อปลาทะเลบดปรุงรส 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  มารูเต็นทอด เนื้อปลาทะเลบดปรุงรส 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,980.00 Regular Price ฿2,080.00
 27. ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,510.00 Regular Price ฿1,560.00
 28. มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿308.00 Regular Price ฿324.00
 29. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿318.00 Regular Price ฿327.00
 30. โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 1 แพ็ค )
  โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿119.00 Regular Price ฿125.00
 31. คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คาคุเต็นทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,010.00 Regular Price ฿1,060.00
 32. คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿105.00 Regular Price ฿110.00
 33. มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,980.00 Regular Price ฿2,080.00
 34. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 กล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿3,110.00 Regular Price ฿3,210.00
 35. โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( ครึ่งกล่อง )
  โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,160.00 Regular Price ฿1,210.00
 36. เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿365.00 Regular Price ฿384.00
 37. คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,010.00 Regular Price ฿1,060.00
 38. นารูโตะ 160 กรัม ( 3 แพ็ค )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿156.00 Regular Price ฿162.00
 39. เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿105.00 Regular Price ฿110.00
 40. โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 10 กล่อง )
  โอเด้งแท่งผสมหมีกทอด ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿22,100.00 Regular Price ฿22,600.00
 41. เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  เต้าหู้ปลาหน้าสาหร่ายทอด 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,380.00 Regular Price ฿2,480.00
 42. ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿125.00 Regular Price ฿198.00
 43. คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คาคุเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,100.00 Regular Price ฿19,600.00
 44. นารูโตะ 160 กรัม ( 1 กล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿3,020.00 Regular Price ฿3,120.00
 45. เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  เต้าหู้ปลารูปปลาทอด 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,010.00 Regular Price ฿1,060.00
 46. ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ขาปูหิมะเทียม 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿456.00 Regular Price ฿474.00
 47. มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  มารูเต็นผสมผักทอด 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿105.00 Regular Price ฿110.00
 48. ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 10 กล่อง)
  ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 10 กล่อง)
  Special Price ฿1,580.00 Regular Price ฿2,080.00
 49. ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿127.00 Regular Price ฿134.00
 50. ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿378.00 Regular Price ฿396.00
 51. ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 กล่อง )
  ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,460.00 Regular Price ฿2,560.00
 52. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿259.00 Regular Price ฿269.00
 53. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿762.00 Regular Price ฿792.00
 54. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,490.00 Regular Price ฿2,590.00
 55. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 10 กล่อง )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿24,300.00 Regular Price ฿24,800.00
 56. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿109.00 Regular Price ฿115.00
 57. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿332.00 Regular Price ฿339.00
 58. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( ครึ่งกล่อง )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,060.00 Regular Price ฿1,110.00
 59. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,080.00 Regular Price ฿2,180.00
 60. ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿208.00 Regular Price ฿219.00
 61. ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿610.00 Regular Price ฿642.00
 62. ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,000.00 Regular Price ฿2,100.00
 63. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿95.00 Regular Price ฿100.00
 64. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿285.00 Regular Price ฿300.00
 65. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿930.00 Regular Price ฿980.00
 66. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,820.00 Regular Price ฿1,920.00
 67. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 10 กล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿17,500.00 Regular Price ฿18,000.00
 68. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿154.00 Regular Price ฿162.00
 69. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿447.00 Regular Price ฿471.00
 70. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,738.00 Regular Price ฿1,788.00
 71. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿3,725.00 Regular Price ฿3,825.00
 72. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 10 กล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿36,500.00 Regular Price ฿37,000.00
 73. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿142.00 Regular Price ฿149.00
 74. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿431.00 Regular Price ฿435.00
 75. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿808.00 Regular Price ฿858.00
 76. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,604.00 Regular Price ฿1,704.00
 77. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿15,420.00 Regular Price ฿15,920.00
 78. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿90.00 Regular Price ฿95.00
 79. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿254.00 Regular Price ฿267.00
 80. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿472.00 Regular Price ฿522.00
 81. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿932.00 Regular Price ฿1,032.00
 82. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿180.00 Regular Price ฿189.00
 83. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿524.00 Regular Price ฿552.00
 84. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,042.00 Regular Price ฿1,092.00
 85. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,048.00 Regular Price ฿2,148.00
 86. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,860.00 Regular Price ฿20,360.00
 87. ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม
  ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿37.00 Regular Price ฿39.00
 88. ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿103.00 Regular Price ฿108.00
 89. ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿500.00 Regular Price ฿600.00
 90. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿104.00 Regular Price ฿109.00
 91. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿311.00 Regular Price ฿327.00
 92. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,020.00 Regular Price ฿1,070.00
 93. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,960.00 Regular Price ฿2,060.00
 94. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿90.00
 95. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿270.00
 96. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,800.00
 97. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿15,300.00 Regular Price ฿15,800.00
 98. คานิ จังเกิ้ล 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิ จังเกิ้ล 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿15,300.00 Regular Price ฿15,800.00
  สินค้าหมด
 99. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿76.00 Regular Price ฿100.00
  สินค้าหมด
 100. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿228.00 Regular Price ฿300.00
  สินค้าหมด
 101. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿750.00 Regular Price ฿1,000.00
  สินค้าหมด
 102. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿17,300.00 Regular Price ฿17,800.00
  สินค้าหมด
 103. หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 1 แพ็ค )
  หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿76.00 Regular Price ฿80.00
 104. หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 10 กล่อง )
  หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿7,200.00 Regular Price ฿7,700.00
 105. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿76.00 Regular Price ฿80.00
 106. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿228.00 Regular Price ฿240.00
 107. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿750.00 Regular Price ฿800.00
 108. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,510.00 Regular Price ฿1,560.00
 109. ก้ามปูลัคกี้ ( 1 แพ็ค )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿69.00 Regular Price ฿72.00
 110. ก้ามปูลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿204.00 Regular Price ฿216.00
 111. ก้ามปูลัคกี้ ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูลัคกี้ ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿670.00 Regular Price ฿720.00
 112. ก้ามปูลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,300.00 Regular Price ฿1,400.00
 113. ก้ามปูลัคกี้ ( 10 กล่อง )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿12,300.00 Regular Price ฿12,800.00

กลุ่มอาหารทะเล

 1. ทอดมันกุ้ง TTS 330G ( 1 แพ็ค )
  ทอดมันกุ้ง TTS 330G ( 1 แพ็ค )
  ฿108.00
 2. ทอดมันกุ้ง TTS 330G ทอดมันกุ้ง TTS 330G
 3. ทอดมันกุ้ง TTS 330G ทอดมันกุ้ง TTS 330G
 4. ทอดมันกุ้ง TTS 330G ( 1 กล่อง )
  ทอดมันกุ้ง TTS 330G ( 1 กล่อง )
  ฿420.00
 5. ทอดมันกุ้ง TTS 330G ( 10 กล่อง )
  ทอดมันกุ้ง TTS 330G ( 10 กล่อง )
  ฿4,100.00

กลุ่มซาลาเปา ติ่มซำ

 1. ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 1 แพ็ค )
  ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿114.00 Regular Price ฿120.00
 2. ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 3 แพ็ค )
  ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿333.00 Regular Price ฿351.00
 3. ขนมจีบกุ้ง(สูตรยอดนิยม) ขนมจีบกุ้ง(สูตรยอดนิยม)
 4. ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 1 กล่อง )
  ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,050.00 Regular Price ฿1,150.00
 5. ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 10 กล่อง )
  ขนมจีบกุ้ง (สูตรยอดนิยม) ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿9,900.00 Regular Price ฿10,400.00
 6. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿128.00 Regular Price ฿135.00
 7. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 3 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿376.00 Regular Price ฿396.00
 8. ซาลาเปาไส้หมูแดง ซาลาเปาไส้หมูแดง
 9. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 กล่อง )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,460.00 Regular Price ฿1,560.00
 10. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 10 กล่อง )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿13,980.00 Regular Price ฿14,480.00
 11. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿128.00 Regular Price ฿135.00
 12. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 3 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿376.00 Regular Price ฿396.00
 13. ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูสับ
 14. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 กล่อง )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,460.00 Regular Price ฿1,560.00
 15. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 10 กล่อง )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿13,980.00 Regular Price ฿14,480.00
 16. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 แพ็ค )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿223.00 Regular Price ฿235.00
 17. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 3 แพ็ค )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿661.00 Regular Price ฿696.00
 18. ขนมจีบกุ้ง(Premium) ขนมจีบกุ้ง(Premium)
 19. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 กล่อง )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,200.00 Regular Price ฿2,300.00
 20. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 10 กล่อง )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿21,400.00 Regular Price ฿21,900.00
 21. ฮะเก๋า ( 1 แพ็ค )
  ฮะเก๋า ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿176.00 Regular Price ฿185.00
 22. ฮะเก๋า ( 3 แพ็ค )
  ฮะเก๋า ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿519.00 Regular Price ฿546.00
 23. ฮะเก๋า ( 1 กล่อง )
  ฮะเก๋า ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,240.00 Regular Price ฿2,340.00
 24. ฮะเก๋า ( 10 กล่อง )
  ฮะเก๋า ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿21,770.00 Regular Price ฿22,270.00
 25. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  Special Price ฿128.00 Regular Price ฿135.00
 26. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  Special Price ฿376.00 Regular Price ฿396.00
 27. ซาลาเปาไส้ครีม ซาลาเปาไส้ครีม
 28. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  Special Price ฿1,460.00 Regular Price ฿1,560.00
 29. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  Special Price ฿13,980.00 Regular Price ฿14,480.00

กลุ่มอื่นๆ

 1. ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด ( 1 แพ็ค )
  ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿19.00 Regular Price ฿20.00
 2. ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด
 3. ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด
 4. ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด ( 1 กล่อง )
  ซอสญี่ปุ่นโซยุ และ วาซาบิบด ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿330.00 Regular Price ฿360.00
 5. น้ำจิ้มซีฟู๊ด ( 1 แพ็ค )
  น้ำจิ้มซีฟู๊ด ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿19.00 Regular Price ฿20.00
 6. น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มซีฟู๊ด
 7. น้ำจิ้มซีฟู๊ด น้ำจิ้มซีฟู๊ด
 8. น้ำจิ้มซีฟู๊ด ( 1 กล่อง )
  น้ำจิ้มซีฟู๊ด ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿330.00 Regular Price ฿360.00
 9. วาซาบิบด ( 1 แพ็ค )
  วาซาบิบด ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿19.00 Regular Price ฿20.00
 10. วาซาบิบด วาซาบิบด
 11. วาซาบิบด วาซาบิบด
 12. วาซาบิบด ( 1 กล่อง )
  วาซาบิบด ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿330.00 Regular Price ฿360.00
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว