กลุ่มผลิตภันฑ์สินค้าแปรรูปจากเนื้อปลาบด

 1. นารูโตะ 160 กรัม ( 1 แพ็ค )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿55.00
 2. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 กล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿3,210.00
 3. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿327.00
 4. นารูโตะ 160 กรัม ( 1 กล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿3,120.00
 5. นารูโตะ 160 กรัม ( 3 แพ็ค )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿162.00
 6. ปูอัดแท่งเทียมยาว 18 ซม. 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ปูอัดแท่งเทียมยาว 18 ซม. 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿900.00 Regular Price ฿960.00
 7. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 10 กล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 10 กล่อง )
  ฿31,800.00
 8. นารูโตะ 160 กรัม ( 10 กล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 10 กล่อง )
  ฿30,600.00
 9. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿110.00
 10. นารูโตะ 160 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ฿1,590.00
 11. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿100.00
 12. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿300.00
 13. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,920.00
 14. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿80.00
 15. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿240.00
 16. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,560.00
 17. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿80.00
 18. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿240.00
 19. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,560.00
 20. ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  ฿216.00
 21. ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  ฿1,400.00