กลุ่มผลิตภันฑ์สินค้าแปรรูปจากเนื้อปลาบด

 1. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿110.00
 2. นารูโตะ 160 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ฿1,590.00
 3. นารูโตะ 160 กรัม ( 1 แพ็ค )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿55.00
 4. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 กล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿3,210.00
 5. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿327.00
 6. นารูโตะ 160 กรัม ( 1 กล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿3,120.00
 7. นารูโตะ 160 กรัม ( 3 แพ็ค )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿162.00
 8. คามาโบโกะ 320 กรัม ( 10 กล่อง )
  คามาโบโกะ 320 กรัม ( 10 กล่อง )
  ฿31,800.00
 9. นารูโตะ 160 กรัม ( 10 กล่อง )
  นารูโตะ 160 กรัม ( 10 กล่อง )
  ฿30,600.00
 10. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿100.00
 11. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿300.00
 12. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,920.00
 13. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿80.00
 14. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿240.00
 15. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,560.00
 16. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿80.00
 17. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿240.00
 18. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,560.00
 19. ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  ฿216.00
 20. ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูเทียมลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  ฿1,400.00