กลุ่มผลิตภันฑ์สินค้าแปรรูปจากเนื้อปลาบด

 1. ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 1 กล่อง 20แพ็ค )
  ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 1 กล่อง 20แพ็ค )
  Special Price ฿220.00 Regular Price ฿320.00
 2. ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿125.00 Regular Price ฿198.00
 3. ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 10 กล่อง)
  ก้ามปูอาบุระ บลูคิงแครบ 30 กรัม ( 10 กล่อง)
  Special Price ฿1,580.00 Regular Price ฿2,080.00
 4. ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿127.00 Regular Price ฿134.00
 5. ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿378.00 Regular Price ฿396.00
 6. ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 กล่อง )
  ปูอัดคานิสุพรีม250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,460.00 Regular Price ฿2,560.00
 7. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿259.00 Regular Price ฿269.00
 8. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿762.00 Regular Price ฿792.00
 9. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,490.00 Regular Price ฿2,590.00
 10. ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 10 กล่อง )
  ปูอัดคานิสุพรีม500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ ) ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿24,300.00 Regular Price ฿24,800.00
 11. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿109.00 Regular Price ฿115.00
 12. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿332.00 Regular Price ฿339.00
 13. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( ครึ่งกล่อง )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,060.00 Regular Price ฿1,110.00
 14. คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  คานิเฟรช250กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,080.00 Regular Price ฿2,180.00
 15. ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿208.00 Regular Price ฿219.00
 16. ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿610.00 Regular Price ฿642.00
 17. ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  ปูอัดคานิเพรช500กรัม. (ฟรี โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,000.00 Regular Price ฿2,100.00
 18. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿95.00 Regular Price ฿100.00
 19. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿285.00 Regular Price ฿300.00
 20. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿930.00 Regular Price ฿980.00
 21. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,820.00 Regular Price ฿1,920.00
 22. ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 10 กล่อง )
  ปูอัดนิโกะ500กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿17,500.00 Regular Price ฿18,000.00
 23. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿154.00 Regular Price ฿162.00
 24. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿447.00 Regular Price ฿471.00
 25. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,738.00 Regular Price ฿1,788.00
 26. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿3,725.00 Regular Price ฿3,825.00
 27. ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 10 กล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 200 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿36,500.00 Regular Price ฿37,000.00
 28. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿142.00 Regular Price ฿149.00
 29. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿431.00 Regular Price ฿435.00
 30. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿808.00 Regular Price ฿858.00
 31. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,604.00 Regular Price ฿1,704.00
 32. คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่โกลด์ 250 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿15,420.00 Regular Price ฿15,920.00
 33. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿90.00 Regular Price ฿95.00
 34. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿254.00 Regular Price ฿267.00
 35. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿472.00 Regular Price ฿522.00
 36. คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 250 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿932.00 Regular Price ฿1,032.00
 37. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿180.00 Regular Price ฿189.00
 38. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿524.00 Regular Price ฿552.00
 39. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,042.00 Regular Price ฿1,092.00
 40. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿2,048.00 Regular Price ฿2,148.00
 41. คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิแฟมิลี่อูมามิ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿19,860.00 Regular Price ฿20,360.00
 42. ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม
  ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿37.00 Regular Price ฿39.00
 43. ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿103.00 Regular Price ฿108.00
 44. ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูหิมะเทียม 60 กรัม (โซยุ+วาซาบิ) ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿500.00 Regular Price ฿600.00
 45. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿104.00 Regular Price ฿109.00
 46. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿311.00 Regular Price ฿327.00
 47. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿1,020.00 Regular Price ฿1,070.00
 48. ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ปูอัด คานิแฟมมิลี่ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,960.00 Regular Price ฿2,060.00
 49. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  ฿90.00
 50. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  ฿270.00
 51. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 1 กล่อง )
  ฿1,800.00
 52. คานิ แบร์ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิ แบร์ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿15,300.00 Regular Price ฿15,800.00
 53. คานิ จังเกิ้ล 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิ จังเกิ้ล 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿15,300.00 Regular Price ฿15,800.00
  สินค้าหมด
 54. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿76.00 Regular Price ฿100.00
  สินค้าหมด
 55. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿228.00 Regular Price ฿300.00
  สินค้าหมด
 56. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿750.00 Regular Price ฿1,000.00
  สินค้าหมด
 57. คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  คานิ ไชนี่ 500 กรัม ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿17,300.00 Regular Price ฿17,800.00
  สินค้าหมด
 58. หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 1 แพ็ค )
  หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿76.00 Regular Price ฿80.00
 59. หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 10 กล่อง )
  หอยเชลล์ชุบเกล็ด 500G ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿7,200.00 Regular Price ฿7,700.00
 60. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 แพ็ค )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿76.00 Regular Price ฿80.00
 61. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿228.00 Regular Price ฿240.00
 62. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿750.00 Regular Price ฿800.00
 63. ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูเทียมชุปเกล็ดขนมปัง 500กรัม ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,510.00 Regular Price ฿1,560.00
 64. ก้ามปูลัคกี้ ( 1 แพ็ค )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 1 แพ็ค )
  Special Price ฿69.00 Regular Price ฿72.00
 65. ก้ามปูลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 3 แพ็ค )
  Special Price ฿204.00 Regular Price ฿216.00
 66. ก้ามปูลัคกี้ ( ครึ่งกล่อง )
  ก้ามปูลัคกี้ ( ครึ่งกล่อง )
  Special Price ฿670.00 Regular Price ฿720.00
 67. ก้ามปูลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 1 กล่อง )
  Special Price ฿1,300.00 Regular Price ฿1,400.00
 68. ก้ามปูลัคกี้ ( 10 กล่อง )
  ก้ามปูลัคกี้ ( 10 กล่อง )
  Special Price ฿12,300.00 Regular Price ฿12,800.00
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว