คำแถลงความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement)

คำมั่นสัญญาของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความลับของท่านและรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น เราแน่ใจว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้กับ www.kanifamilymartonline (“เว็บไซต์”) และข้อมูลส่วนตัวที่ คานิแฟมิลี่ (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวบรวมเกี่ยวกับท่าน อนึ่ง Kani Family Mart online เป็นสมาชิกของบริษัทในเครือของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ (“Lucky Union Food”)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเข้าถึง ใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ใช้เว็บไซต์นี้ ได้ก็ต่อเมื่อท่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ  อนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้วหากท่านได้ใช้เว็บไซต์

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในเวลาใดๆ ภายใต้ความพยายามของเราที่จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถ้าท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้แล้ว อาจถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับนโยบายแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว อนึ่ง หากท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของเราโดยทันทีการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

เมื่อ ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะบันทึกการเยี่ยมชมของท่านเท่านั้น โดยจะไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ใดๆ (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือข้อมูลที่ระบุตัวท่าน) จากท่านเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นประการอื่น โดยเราใช้ทางเรา และเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานไซต์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลโครงแบบ (configuration information) และการวิเคราะห์นิสัย การค้นดูของท่าน โดยทางเราสามารถช่วยให้ท่านปลอดภัยจากการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของท่านอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับ แต่หากท่านดำเนินการเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือกระตุ้นฟังก์ชันที่มีอยู่บางฟังก์ชันบนไซต์ของเราให้ทำงานได้

 

ประเภทข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวม

บางครั้งเราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล์  ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร อาชีพ เป็นต้น เพื่อที่จะมีความสะดวกสบายกับธุรกรรมที่เราดำเนินการหรือเสนอ จุดประสงค์พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจจะใช้นั้นจะอ้างในคำแถลง การเก็บข้อส่วนตัวของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะกล่าวในลำดับถัดไป รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตลาดทางตรง

 

ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing) ไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติกับเว็บไซต์อื่นจัดให้โดยบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

 

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

ใน ฐานะลูกค้ารายหนึ่งของ Kani Family Mart online ท่านอาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราเมื่อท่านสมัครใช้งานกับเรา และ / หรือ บอกรับเป็นสมาชิกกับเราสำหรับการบริการ การจำหน่าย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ("การให้บริการ (Services)") หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถให้การบริการหรือให้การให้บริการต่อเนื่องแก่ท่าน

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บ การรักษา การเปิดเผย การโอน ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นตามที่แถลงไว้ในคำแถลงความเป็น ส่วนตัวนี้

 

ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

"บริษัท ในเครือของเรา" – หมายถึง บริษัทภายในเครือของ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการหรือสินค้า

 เรา ตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว:

 • การให้บริการ;
 • การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ;
 • การดำเนินการคำสั่งชำระเงินใดๆ สินเชื่อการหักบัญชีโดยตรง (direct debit facilities) และ / หรือ สินเชื่อที่ท่านขอ;
 • การทำให้ท่านสามารถใช้งานบัญชีของท่านประจำวัน และ / หรือ การเก็บจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระไว้ในบัญชีของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ;
 • การดำเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และช่วยให้เราเลือกสินค้าและบริการอันน่าจะเป็นความสนใจแก่ท่าน;
 • การสื่อสารเป็นปกติจากเราด้วยรายละเอียดของการให้บริการและผลประโยชน์ของการให้บริการแก่ท่าน;
 • การบริหารจัดการ การดำเนินการและการรักษาสมรรถภาพการให้บริการ;
 • การวิจัยในการปรับปรุงการบริการและการออกแบบการบริการใหม่หรือการปรับปรุง การบริการที่มีอยู่ที่ให้โดยเรา บริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเราแก่ท่าน;
 • การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมรวม
 • การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย;
 • การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญากรรม;
 • การเปิดเผยตามกฏหมายกำหนด

 

เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เช่นกันเกี่ยวกับ:

 • การเสนอและการส่งเสริมจากเรา;
 • การเสนอและการส่งเสริมนำเสนอโดยบริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเรา;
 • การเสนอและการส่งเสริมจากบริษัทอื่นของเรา ภายใน บริษัท ซีเค ฮัทชิสัน โฮลดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับสินค้าโทรคมนาคม และ/หรือการให้บริการ การให้บริการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านประกันภัย โรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน;
 • การเสนอและการส่งเสริมอื่นๆ จากผู้ค้าบุคคลภายนอกที่เราประสานงานด้วยเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ของเราเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้:
 • สินค้าหรือบริการค้าปลีก/ส่ง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
 • การเงิน ประกันภัย การธนาคารและบัตรเครดิต;
 • การขนส่ง การเดินทางและที่พัก
 • กีฬา สันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม;
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง นโยบายการชำระเงินและการซื้อขายและการขายโดยการประมูลออนไลน์)

กรุณาสังเกตว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่านเรา อาจจะเปิดเผยและโอน (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือฮ่องกงหรือประเทศอื่นๆ ที่เรา/บริษัทสาขาและบริษัทในเครือดำเนินการ) เกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับการควบกิจการ การขายหรือการโอน (ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินหรือหุ้น) ให้กับตัวแทนหรือผู้รับจ้างของเราภายใต้หน้าที่การรักษาความลับให้กับเราผู้ ซึ่งทำการบริหาร ประมวลผลข้อมูล ค้นคว้าวิจัยและการตลาด การจัดจำหน่าย โทรคมนาคม การให้บริการด้านวิชาชีพหรือคล้ายคลึงกันอื่นๆ แก่เรา และผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิที่นำเสนอหรือที่แท้จริงของเรา เพื่อใช้งาน ครอบครอง ดำเนินการหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวถึงไว้ใน ย่อหน้าต่างๆข้างต้นในนามของท่าน

 

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการ:

 • ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่
 • ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
 • สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
 • คัดลอกจากข้อมูลการตลาดทางตรงที่ได้รับจากเราเมื่อใดก็ตามเรามีสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ (processing) การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการมีผลใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวนี้ไม่ว่าในเวลาใด และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อนโยบายฉบับนี้ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับ โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ

 

การแจ้งปฏิเสธความรับผิด, ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

 1. การประยุกต์ใช้

ข้อประกาศ หมายรวมถึง

การใช้ https://www.kanifamilymartonline.com/ รวมถึงร้านค้าปลีกของ Kani Family Mart online ในประเทศไทย

ข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมและการจัดเก็บผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ www.kanifamilymartonline.com

สินค้าหรือบริการได้นำเสนอผ่านทาง www.kanifamilymartonline.com  ทุกท่าน (User) โดยข้อประกาศอยู่ในความรับผิดชอบของ Kani Family Mart online – ในส่วนของบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขา, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต (ถือเป็นกลุ่ม "ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด") มีความเกี่ยวพันในการใช้ข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ ร่วมกัน

 1. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

Kani Family Mart online ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์) หากผู้ใช้งานดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ส่ง, เผยแพร่, จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธินั้น ถือเป็นผู้ละเมิดกฎหมายหรือสิทธินั้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในรูปแบบใดก็ตาม

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

คานิแฟมิลี่ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ, การรับรองและการรับประกันอย่างชัดเจน ในเรื่อง

คุณสมบัติ, การดำเนินงาน, การใช้งาน, ความถูกต้อง ช่วงเวลา ความเหมาะสม หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดใน https://www.kanifamilymartonline.com

สินค้าหรือบริการอื่นใด ที่ไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทาง https://www.kanifamilymartonline.com

การใช้งานอื่นๆ  www.kanifamilymartonline.com ที่อาจมีความบกพร่อง และไวรัสต่างๆ

ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธ หรือก่อให้เกิดการโต้แย้งกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นได้

ความบกพร่อง, การละเลย, การกล่าวบิดเบือน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่อนุญาตหรือแนะนำให้บุคคล, องค์กร, ชื่อ, สินค้าหรือบริการใดอ้างถึงข้อมูล และไม่ถือว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการพิจารณาหรือความคิดเห็นของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ โดยลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จะไม่เป็นคู่สัญญาในดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับข้อมูล หรือที่ทำขึ้นผ่านทาง https://www.kanifamilymartonline.com ยกเว้นเฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับเนื้อหาของ www.kanifamilymartonline.com ที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากเว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ผู้อื่นให้ไว้ รวมทั้งความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือไซต์ที่เชื่อมโยง และการห้ามมิให้ท่านและบุคคลภายนอกใดๆ ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ใดที่ดำเนินการโดยท่านหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวมายัง เว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ก่อน

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลอื่นและที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมของท่านกับบุคคลอื่นในเวลาต่อมา รวมทั้งกรณีการที่ท่านซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ รวมทั้งที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ รวมทั้ง (ผลของ) การเปรียบเทียบราคาที่แสดงผลออกมา ("เนื้อหาของการเปรียบเทียบ") จัดทำขึ้นตามสารสนเทศและข้อมูลของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ และข้อมูลที่ท่านยื่นผ่านเว็บไซต์ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์

(2) กรณีที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

(3) เนื้อหาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่เนื้อหาที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการพิสูจน์หรือถือเป็นการรับรอง การอนุมัติ การแนะนำในส่วนที่เกี่ยวกับลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ หรือบริการของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ซึ่งรวมถึง คุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้งาน (ส่วนบุคคล) ของท่าน ทั้งนี้ เนื้อหาของการเปรียบเทียบ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการเสนอ

หากในท้ายที่สุด ในกรณีที่ท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการซื้อของท่าน ความเหมาะสมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสัญญาที่ท่านตกลงซื้อ

นอกจากนี้ ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ อย่างผิดวัตถุประสงค์ (2) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ (3) การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) หรือ (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)

            อนึ่ง ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ขอรับรอง ความสอดคล้องกัน ความครอบคลุม ความถูกต้อง อรรถประโยชน์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ปรากฏในเนื้อหาของ เว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้ และไม่ขอรับผิดต่อความผิดพลาดใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้อย่างเพียงพอใน เว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) นี้

 

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการให้ การใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังก์ชันของ เว็บไซต์ หรือไซต์ที่เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ หรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของเว็บไซต์เชื่อมโยง

 1. การเก็บรักษาความลับ

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ขอรับรอง และรับประกัน (หมายรวมถึงไม่รับผิดชอบ) ในการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งผ่าน www.kanifamilymartonline.com ซึ่งในปัจจุบัน ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ได้ปฏิบัติและดำเนินการรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามความเหมาะสม

 1. ความพร้อมและความเหมาะสมในการให้บริการต่างๆ

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎใน www.kanifamilymartonline.com เป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน www.kanifamilymartonline.com โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสินค้ามีจำนวนจำกัด หรือความผิดพลาดจากระบบ เป็นต้น ขออภัยในความไม่สะดวก

 1. บทบาทของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และ/หรือ www.kanifamilymartonline.com ท่านตกลงว่า

 • จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้การละเมิดต่อลิขสิทธิ์
 • ไม่ใช้ข้อมูลจาก kanifamilymartonline.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย, ไม่เหมาะสม, ลามกอนาจาร หรือที่ทำให้เสียชื่อเสียง
 • ดำเนินการตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือระบบต่างๆ เสียหาย
 • การให้ข้อมูลทั้งหมดกับ kanifamilymartonline.com เป็นจริงและถูกต้อง
 • อนุญาตให้ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
 • ยอมรับข้อจำกัด ความรับผิดชอบ และลิขสิทธิ์ของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อประกาศ
 • ยอมรับข้อบังคับใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคลของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ในปัจจุบันเป็นกรณีๆ ไป
 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ต่อความสูญหาย, ความเสียหาย, สิทธิเรียกร้อง, คำสั่ง, ความรับผิดชอบ, ค่าใช้จ่าย (หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวกับการใช้งาน www.kanifamilymartonline.com ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ รวมถึงความงดเว้นหรือจงใจประมาทเลินเล่อต่างๆ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ "บริษัท" หมายความถึง บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด และ "ลูกค้า" หมายความถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, บริษัท หรือหน่วยงานใดที่มีคำสั่งซื้อกับบริษัท โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเข้าถึง ใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ใช้เว็บไซต์นี้ ได้ก็ต่อเมื่อท่านได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ  อนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้วหากท่านได้ใช้เว็บไซต์นี้ โ

 

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ท่านตกลงว่า บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดๆ ตามดุลพินิจของบริษัทโดยการปิดประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่านั้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและแยกต่างหาก ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ 2. ถ้าท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว อาจถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว อนึ่ง หากท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้ เว็บไซต์ ของบริษัทโดยทันที
 2. ท่านตกลงและสัญญาว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (i) ปิดประกาศ, ส่งเสริม หรือส่งสื่อหรือข้อความใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการคุกคาม, ความไม่เหมาะสม, การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือที่อาจเป็นการเผยแพร่ที้ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือที่ท่านรู้หรือมีเหตุต้องสงสัยว่าจะมีไวรัสหรือส่วนประกอบที่ทำความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจแทรกแซงแพร่กระจายในเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ (ii) ใช้เว็บไซต์นี้นอกเหนือจากการดำเนินการตามนโยบายการใช้งานที่สามารถยอมรับได้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออย่างใดๆ , มาตรฐานอินเตอร์เน็ตที่ใช้บังคับอย่างใดๆ และกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นใด หรือรับชม, รับฟัง, ดาวน์โหลด, พิมพ์ หรือใช้สื่อนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ (iii) เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือแสดงความอันเป็นเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จในประการอื่นใดว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด
 3. ผลตอบรับ, ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ (“ข้อมูลที่เสนอ”) ที่ท่านอาจให้ไว้ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ โดยสมัครใจทั้งสิ้น และบริษัทสามารถใช้งานข้อมูลที่เสนอเช่นว่านั้นอย่างอิสระตามที่บริษัทเห็นสมควรและโดยปราศจากหน้าที่อย่างใดๆ ต่อท่าน โดยการทำข้อมูลที่เสนอ ท่านให้สิทธิที่ไม่เป็นเด็ดขาด, ปราศจากค่าสิทธิ, เป็นการถาวร, เพิกถอนไม่ได้ และให้อนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่กับบริษัทในการใช้, ผลิตซ้ำ, แก้ไขปรับเปลี่ยน, ปรับ, เผยแพร่, แปล, สร้างงานสืบเนื่องจาก, จัดจำหน่าย และแสดงข้อมูลที่เสนอเช่นว่านั้นทั่วโลกในสื่อใดๆ ท่านให้สิทธิบริษัทในการใช้ชื่อที่ท่านยื่นให้บริษัทอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เสนอเช่นว่านั้น

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ท่านรับทราบว่าการให้บริการต่างๆ ที่มีในข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูล, ซอฟท์แวร์, รูปภาพ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, ข้อความ, ภาพ, แบบอักษร, เสียง และสื่ออื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "คอนเท้นท์") ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ และที่สิทธิเหล่านั้นมีผลบังคับใช้และได้รับการคุ้มครองในรูปแบบ, สื่อ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้หรือในภายหลังที่มีการพัฒนาขึ้นทั้งหมด ท่านรับทราบว่า คอนเท้นท์เช่นว่านั้นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ ผู้จัดหาของบริษัท ท่านไม่อาจปรับเปลี่ยน, ตัดออก, ลบ, เสริม, เพิ่มเติม, เผยแพร่, มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนหรือการขาย, สร้างงานสืบเนื่องจาก หรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีใดๆ ในคอนเท้นท์ทั้งหมดหรือบางส่วน

นอกจากนี้ ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอาจมีข้อจำกัดในการที่ท่านจะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ท่านจะต้องติดตามขออนุญาตใช้ข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยตรง

 1. ข้อกำหนดนี้ไม่ให้สิทธิท่านในการใช้ชื่อของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์, ชื่อโดเมน และลักษณะยี่ห้อเฉพาะของบริษัทอย่างใดๆ และท่านไม่อาจใช้สิ่งดังกล่าวมานั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัท
 2. การอนุญาตที่ให้แก่ท่านนั้นเฉพาะในการดาวน์โหลด, พิมพ์ หรือใช้สื่อสำหรับการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อทางการค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านต้องไม่แก้ไขปรับเปลี่ยนสื่อนั้นและว่า บริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องถือลิขสิทธิ์และการบอกกล่าวทางทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีในสื่อนั้น
 3. การใช้บริการต่างๆ และคอนเท้นท์โดยบุคคลภายนอกในแง่ของข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าสินค้า และ/หรือ บริการที่เสนอที่มิได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิที่อาจทำให้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

 

ราคาและผลิตภัณฑ์

 1. บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการให้แน่ใจว่า ราคา, รายละเอียด และขนาดของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้มีความเป็นปัจจุบัน ในส่วนของราคานั้นให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการสั่งซื้อทั้งหมดให้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของบริษัท โดยใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวและขึ้นอยู่กับสต็อกสินค้าที่มีอยู่ของบริษัท
 2. บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์มีอยู่ในสต็อกสินค้า หากผลิตภัณฑ์หมดเป็นครั้งคราวบริษัทสงวนสิทธิในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีมูลค่าและประเภทสินค้าใกล้เคียงกัน หรือเก็บคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้จนว่าผลิตภัณฑ์ที่ขาดนั้นจะกลับมาในสต็อกอีกครั้ง ก่อนการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้แก่ท่าน
 3. ราคาที่เรียกเก็บในการซื้อบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างจากราคาที่เรียกเก็บในร้านของบริษัท
 4. ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่ใช้ในวันที่คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยัน
 5. คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยืนยันการมีอยู่ในขั้นท้ายสุดและบริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ร้องขอนั้นไม่มีอยู่ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดในคำสั่งซื้อของท่านได้ บริษัทจะแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์
 6. รูปภาพและภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบลักษณะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ขนาด, มิติ และสีของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง
 7. ท่านมีความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ พอเพียงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามความต้องการส่วนตัวของท่าน บริษัทไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน ท่านต้องรับทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานและไม่ได้ผลิตขึ้นตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงใดๆของลูกค้า ที่ท่านอาจมีแต่อย่างใด

 

การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

 1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ ระหว่างที่มีการลงทะเบียน

             ก.  ท่านต้องให้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่ถูกต้อง, ครบถ้วน และทันสมัยกับบริษัท

             ข.  ท่านอนุญาตให้บริษัทสันนิษฐานว่า บุคคลใดที่ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคือท่านหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนท่าน

 1. ท่านต้องรับผิดชอบในการป้องกันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านที่ท่านใช้เข้าถึงการให้บริการต่างๆ และสำหรับกิจกรรมหรือการปฏิบัติการใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของท่าน บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นนี้
 2. บริษัทมีดุลพินิจโดยเด็ดขาดในการปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้ที่อาจเป็นลูกค้าและยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าใดๆโดยเหตุใดๆ ก็ตาม
 3. ลูกค้าต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ที่ 034-490009 หรือแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองใน www.kanifamilymartonline.com ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเคยให้ไว้นั้น เพื่อที่บริษัทจะได้ติดต่อสื่อสารกับท่านได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ทำขึ้นทุกครั้งตามการลงชื่อเข้าใช้ของท่านและตกลงชดใช้ให้แก่บริษัทในบรรดาสิทธิเรียกร้อง, ค่าเสียหายอย่างใดๆ ทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามที่มีขึ้นโดยบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลใดที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ของท่าน
 5. หากท่านพบว่ามีการลงชื่อเข้าใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องแจ้งบริษัทให้ทราบโดยทันที

คำสั่งซื้อออนไลน์

 1. เมื่อท่านได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อผ่าน www.kanifamilymartonline.com ท่านจะเห็นค่าบริการ (บนหน้าเว็บไซต์) ท่านต้องชำระค่าบริการที่รวมภาษี, หากบังคับใช้, และค่าธรรมเนียมในการจัดส่งใดๆ ที่มีผลบังคับใช้
 2. การชำระเงินนั้นสามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, การชำระเงินผ่านทางธนาคาร, การชำระเงินปลายทาง , คะแนนของสมาชิก หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ลูกค้าจะต้องชำระตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวนในขณะที่มีการสั่งซื้อโดยการให้รายละเอียดบัตรเครดิต, บัตรเดบิตของท่านกับบริษัทซึ่งบริษัทต้องการเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของท่าน สำหรับการชำระเงินด้วยการชำระเงินผ่านทางธนาคาร ลูกค้าต้องทำการชำระเงินภายใน 2 วันนับจากมีคำสั่งซื้อ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับชำระเงินผ่านทางธนาคารภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้น คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ท่านมีทางเลือกโดยอาจชำระเงินด้วยวิธีใดๆ ที่บริษัทได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นวิธีที่บริษัทยอมรับได้ แต่ในกรณีใดๆก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาสินค้าก่อนที่บริษัทจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน บัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีสมาชิกต้องมีเงินหรือคะแนนของสมาชิกเพียงพอที่จะชำระเงินให้แก่บริษัท โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิในการเสนอรูปแบบการชำระเงินและให้ท่านดำเนินการชำระเงินให้แก่บริษัทในรูปแบบอื่นๆ
 3. เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อต่อเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่า ท่านจะดำเนินการเช่นนั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันในวันที่ท่านยื่นคำสั่งซื้อของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดในแต่ละครั้งที่ท่านยื่นคำสั่งซื้อของท่าน
 4. บริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านจนกว่าบริษัทจะได้ยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน คำสั่งซื้อจะต้องจัดทำขึ้นและบริษัทจะต้องผูกพันทางกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านเมื่อบริษัทยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน การยอมรับจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทยอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยชัดแจ้งโดยการอีเมลล์ถึงท่านในรูปแบบเอกสารอีเมลล์ที่เรียกว่า "การยืนยันคำสั่งซื้อ" ที่ระบุว่า บริษัทยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน
 5. จนถึงเวลาที่บริษัทยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน และท่านสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

 

การยกเลิก

 1. บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ หากผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีอยู่โดยเหตุใดๆ หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้ไม่สามารถกระทำการตามคำสั่งซื้อนั้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าว
 2. การยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดย บริษัทให้ดำเนินการคืนเงินในรูปแบบเช่นเดียวกับการชำระเงิน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร การคืนเงินจะทำในรูปแบบเช็คส่วนบุคคล
 3. ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว หากท่านประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลหรือความช่วยเหลือต่อไป กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทที่ 034-490009

 

การคืนสินค้า/การคืนเงิน

 1. ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายใดๆ หากผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในผลิตภัณฑ์นั้นภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ การใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ต้องส่งผ่านส่วนคำร้องขอคืนสินค้าในเว็บไซต์ Kani Family Mart onlineภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบ มิฉะนั้น บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมาภายหลัง 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบ คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท
 2. การคืนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้

             ก. หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ

             ข. หากลูกค้าไม่พอใจในผลิตภัณฑ์เมื่อมีการส่งมอบและผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในสภาพเดิมและมีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอยู่

 

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลตามมา
 2. สินค้าจะได้รับการคืนเงินในมูลค่าราคาตามคำยืนยันคำสั่งซื้อ
 3. บริษัทไม่อนุญาตการคืนเงินในกรณีคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยคะแนนของสมาชิกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
 4. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้
 5. ในกรณีแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 034-490009 ก่อนการส่งคืนการฝากคืนสินค้าที่ร้าน (รวมถึงกรณีลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหายจากบริษัท และ/หรือ Kani Family Mart online)
 6. ในการฝากคืนสินค้าที่ร้าน โปรดส่งสินค้าคืนพร้อมแบบฟอร์มขอคืนสินค้าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์พร้อมใบเสร็จตัวจริง ในการส่งคืนทางไปรษณีย์ กำหนดให้ใช้แบบฟอร์มขอคืนสินค้าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โปรดทราบว่า การคืนเงินนั้นจะมิได้ดำเนินการที่ร้านค้า แต่บริษัทจะดำเนินกระบวนการคืนสินค้าเมื่อได้รับสินค้าที่คลังสินค้าของKani Family Mart onlineเท่านั้น

 

การชำระเงิน

 1. บริษัทยอมรับการชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้

             ก. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต: Visa, MasterCard

             ข. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ที่ ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank)

             ค. ชำระเงินผ่านไลน์เพย์

             ง. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

             จ. บัตรโปรโมชั่นต่างๆ

บริษัท และ/หรือ Kani Family Mart onlineไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตรเครดิต การปฏิเสธรายการ หรือปฏิเสธไม่รับชำระเงินของธนาคาร ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือการชำระเงินผ่านทางธนาคารใดๆ หรือทั้งหมด

 1. ราคาสินค้าทั้งหมดกำหนดไว้เป็นเงินบาทไทยและเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. การชำระเงินผ่านทางธนาคารต้องได้รับภายใน 2 วันนับจากวันที่มีคำสั่งซื้อโดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หาก บริษัท และ/หรือ Kani Family Mart onlineไม่ได้รับการชำระเงินภายในกำหนดเวลานี้ การสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและลูกค้าจะได้รับการแจ้งให้ทราบ
 3. ในการดำเนินธุรกรรมพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ออนไลน์อย่างปลอดภัย บริษัทวางระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลและธุรกรรมของลูกค้าออนไลน์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทระบบนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ในขั้นตอนการชำระเงินระบบจะเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์เกตเวย์การชำระเงินที่ปลอดภัยของธนาคารผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อดำเนินธุรกรรมให้สำเร็จ ในการตรวจสอบข้อมูลการรับรอง SSL ท่านสามารถคลิ๊กขวาที่เม้าส์และเลือก "คุณสมบัติ" & "การรับรอง"
 4. บริษัทอาจกำหนดวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ารายบุคคลเป็นคราวๆ ไป และบริษัทสงวนสิทธิในการจำกัดการขาย รวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการขายให้แก่ลูกค้ารายใดๆก็ตาม
 5. การชำระเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อต้องชำระเมื่อทำการสั่งซื้อและไม่สามารถแยกการชำระเงินออกเป็นหลายๆ ครั้ง หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ จะไม่มีการยอมรับคำสั่งซื้อ และท่านจะได้รับแจ้งให้ติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป
 6. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินในคำสั่งซื้อใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายออนไลน์ในเวลาใดๆ โดยการประกาศผ่านเว็บไซต์, อีเมลล์ และวิธีการสื่อสารสาธารณะอื่นๆ
 8. หากมีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ เรียบร้อยแล้ว แต่คำสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากเรา ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท ท่านอาจได้รับเงินคืนผ่านวิธีการเดียวกับการชำระเงินนั้น บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลใดอันเป็นผลมาจากความล่าช้าของกระบวนการขอคืนเงินดังกล่าวนี้
 9. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของKani Family Mart onlineสามารถนำมาใช้ได้เฉพาะในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ www.kanifamilymartonline.com เท่านั้น บัตรกำนัลและคูปองอื่นไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์นี้ได้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ของKani Family Mart onlineไม่อาจโอนและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
 10. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หลายใบสามารถใช้ในการสั่งซื้อหนึ่งครั้งได้
 11. คูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้จำกัดการใช้หนึ่งใบต่อหนึ่งการสั่งซื้อ

 

การจัดส่งสินค้า

 1. เวลาในการจัดส่งให้เป็นดังต่อไปนี้

             ก.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

             ข.  พื้นที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเทศไทย ใช้เวลา 3-21 วันทำการ

ทั้งนี้เวลาในการจัดส่งดังกล่าวเป็นเพียงเวลาประมาณการ ภายใต้เงื่อนไขที่จะกล่าวในลำดับถัดไป

 1. ค่าจัดส่งเป็นไปตามที่แจ้งไว้หน้าเว็ปไซต์ ( www.kanifamilymartonline.com )
 2. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายภายหลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว ท่านจึงมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบก่อนการรับมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ให้วางสินค้าไว้นอกบ้าน
 3. บริษัทจะมีการแจ้งให้ท่านทราบ หากบริษัทคาดว่าจะไม่สามารถนำส่งสินค้าตามวันจัดส่งที่ประมาณการณ์ไว้ได้ (เว้นแต่ในกรณีอันมีเหตุจำเป็น เร่งด่วนฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือ เหตุสุดวิสัย) แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสีย, ความรับผิดต่างๆ, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งมอบที่ล่าช้านั้น
 4. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากลูกค้าคนใดเชื่อว่ากล่องพัสดุถูกเปิดก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดปฏิเสธการลงนามรับสินค้าและแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของKani Family Mart online

 

เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการผิดสัญญาใดๆภายใต้ข้อตกลงนี้เมื่อบริษัทถูกขัดขวางหรือกีดกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทโดยเหตุใดๆ นอกเหนือความสามารถในการควบคุมตามสมควรของบริษัท รวมถึง ฟ้าผ่า, เพลิงไหม้, น้ำท่วม, สภาพอากาศเลวร้ายอย่างรุนแรง, การนัดหยุดงาน, การปิดล้อม, ข้อพิพาททางแรงงาน, ภัยธรรมชาติ, สงคราม, การจราจล, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ , การปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ , อุบัติเหตุ (หรือโดยความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดๆเช่นว่านั้น)

 

การป้องกันข้อมูล

กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. เงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดในการให้บริการหรือจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่อ้างอิงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานและการให้บริการของบริษัทให้ยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยเด็ดขาด ความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายของบริษัทไม่ได้หมายถึงการสละสิทธิ์นั้นๆ ท่านไม่อาจมอบหมายหรือโอนสิทธิใดๆของท่านได้
 2. บริษัทอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานในเวลาใดๆ โดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงๆ ในเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดให้แทนที่ฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

 

 

ข้อกำหนดปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. โดยการเข้าถึงและการใช้งาน ( www.kanifamilymartonline.com )นี้ ท่านรับรู้และยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง ภายใต้สิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ และภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, ที่เกิดขึ้น, สืบเนื่อง หรือในเชิงลงโทษใดๆ หรือความเสียหายในการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้, การเข้าถึง หรือการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยปราศจากข้อจำกัดของความตามที่กล่าวมาแล้วนั้น
 2. เว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมดนี้ และสื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ไม่เป็นการรับประกันใดในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือข้อกำหนดโดยปริยายอย่างใดๆ ในเรื่องสิทธิ, คุณสมบัติ, ความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์, ความเป็นส่วนตัวหรือการไม่ฝ่าฝืน บริษัทไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการละเว้นอย่างใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิด (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ต่อความเสียหายหรือความบาดเจ็บอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างใดๆ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้/แคตตาล็อก หรือการไม่ดำเนินการ, ความบกพร่อง, การละเว้น, การรบกวน, การลบ, ความชำรุดบกพร่อง, ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งผ่านข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไวรัส, ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร, การดักการสื่อสารออนไลน์, ปัญหาโปรแกรมซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูลหรือปัญหาความเข้ากันได้), การโจรกรรม, การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าเป็นการผิดต่อสัญญา, พฤติกรรมบ่ายเบี่ยงอ้อมค้อม, ความประมาทเลินเล่อ หรือ, ภายใต้มูลเหตุอื่นในที่มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานอย่างใดๆ ของเว็บไซต์/แคตตาล็อกนี้ หรือการอัพโหลด, การดาวน์โหลด หรือการเผยแพร่ข้อมูล, สื่อข้อความ, รูปภาพหรือสื่ออื่นๆ หรือข้อมูลที่เป็นของหรือมาจากเว็บไซต์นี้อย่างใดๆ
 4. Kani Family Mart online อาจระงับเว็บไซต์นี้โดยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่วางแผนไว้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในการระงับดังกล่าวแต่อย่างใด
 5. Kani Family Mart online สงวนสิทธิในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือหยุดดำเนินการในลักษณะหรือการใช้งานใดๆ ของเว็บไซต์นี้ โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว