คำมั่นสัญญาของเรา

เรา จะรับผิดชอบในการการปกป้องความลับของท่านและรับรองว่าข้อมูลของท่านได้รับ การคุ้มครอง ดังนั้น เราแน่ใจว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัว นั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ประยุกต์ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ www.kanifamilymartonline (“เว็ปไซต์”) และข้อมูลส่วนตัวที่ คานิแฟมิลี่ (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวบรวมเกี่ยวกับท่าน Kani Family Mart onlineเป็นสมาชิกของบริษัทในเครือของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ (“Lucky Union Food”) ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้ไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ไซต์

กรุณา สังเกตว่า อาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุง ให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ

การเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

เมื่อ ท่านเยี่ยมชมไซต์ เราจะบันทึกการเยี่ยมชมของท่านเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ใดๆ (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและระบุตัวท่าน) จากท่านเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นประการอื่น โดยเราใช้ทางเรา และเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานไซต์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลโครงแบบ (configuration information) และการวิเคราะห์นิสัยการค้นดูของท่าน โดยทางเราสามารถช่วยให้ท่านปลอดภัยจากการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของท่านอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับ แต่หากท่านดำเนินการเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือกระตุ้นฟังก์ชันที่มีอยู่บางฟังก์ชันบน ไซต์ของเราให้ทำงานได้

ประเภทข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวม

บาง ครั้ง อาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล์  ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร อาชีพ เป็นต้น เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับการบริการที่เราเสนอ จุดประสงค์พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจจะใช้นั้นจะอ้างในคำแถลง การเก็บข้อส่วนตัวของท่านภายใต้ตอนที่ 6 ด้านล่างรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตลาดทางตรง

ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้ รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing) ไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติกับเว็บไซต์อื่นจัดให้โดยบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

ใน ฐานะลูกค้ารายหนึ่งของKani Family Mart online ท่านอาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราเมื่อท่านสมัครกับเรา และ / หรือ บอกรับเป็นสมาชิกกับเราสำหรับการบริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ ("การให้บริการ (Services)") หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถให้การบริการหรือให้การให้บริการต่อเนื่องแก่ท่าน

เรา จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บ การรักษา การเปิดเผย การโอน ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นตามที่แถลงไว้ในคำแถลงความเป็น ส่วนตัวนี้

 

ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

"บริษัท ในเครือของเรา" – หมายถึง บริษัทภายใน บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการหรือสินค้า

เรา ตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว:

 • การให้บริการ;
 • การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ;
 • การดำเนินการคำสั่งชำระเงินใดๆ สินเชื่อการหักบัญชีโดยตรง (direct debit facilities) และ / หรือ สินเชื่อที่ท่านขอ;
 • การทำให้ท่านสามารถใช้งานบัญชีของท่านประจำวัน และ / หรือ การเก็บจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระไว้ในบัญชีของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ;
 • การดำเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และช่วยให้เราเลือกสินค้าและบริการอันน่าจะเป็นความสนใจแก่ท่าน;
 • การสื่อสารเป็นปกติจากเราด้วยรายละเอียดของการให้บริการและผลประโยชน์ของการให้บริการแก่ท่าน;
 • การบริหารจัดการ การดำเนินการและการรักษาสมรรถภาพการให้บริการ;
 • การวิจัยในการปรับปรุงการบริการและการออกแบบการบริการใหม่หรือการปรับปรุง การบริการที่มีอยู่ที่ให้โดยเรา บริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเราแก่ท่าน;
 • การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมรวม
 • การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย;
 • การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญกรรม;
 • การเปิดเผยตามกฏหมายกำหนด

 

เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เช่นกันเกี่ยวกับ:

 • การเสนอและการส่งเสริมจากเรา;
 • การเสนอและการส่งเสริมนำเสนอโดยบริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเรา;
 • การเสนอและการส่งเสริมจากบริษัทอื่นของเราภายใน บริษัท ซีเค ฮัทชิสัน โฮลดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับสินค้าโทรคมนาคม และ/หรือการให้บริการ การให้บริการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านประกันภัย โรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน;
 • การเสนอและการส่งเสริมอื่นๆ จากผู้ค้าบุคคลภายนอกที่เราประสานงานด้วยเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ของเราเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้:
 • สินค้าหรือบริการค้าปลีก/ส่ง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
 • การเงิน ประกันภัย การธนาคารและบัตรเครดิต;
 • การขนส่ง การเดินทางและที่พัก
 • กีฬา สันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม;
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง นโยบายการชำระเงินและการซื้อขายและการขายโดยการประมูลออนไลน์)

กรุณาสังเกตว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่านเรา อาจจะเปิดเผยและโอน (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือฮ่องกงหรือประเทศอื่นๆ ที่เรา/บริษัทสาขาและบริษัทในเครือดำเนินการ) เกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับการควบกิจการ การขายหรือการโอน (ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินหรือหุ้น) ให้กับตัวแทนหรือผู้รับจ้างของเราภายใต้หน้าที่การรักษาความลับให้กับเราผู้ ซึ่งทำการบริหาร ประมวลผลข้อมูล ค้นคว้าวิจัยและการตลาด การจัดจำหน่าย โทรคมนาคม การให้บริการด้านวิชาชีพหรือคล้ายคลึงกันอื่นๆ แก่เรา และผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิที่นำเสนอหรือที่แท้จริงของเรา เพื่อใช้งาน ครอบครอง ดำเนินการหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวถึงไว้ใน ย่อหน้าต่างๆ [6.4 และ 6.5] ข้างต้นในนามของท่าน

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการ:

 • ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่
 • ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
 • สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
 • คัดลอกจากข้อมูลการตลาดทางตรงที่ได้รับจากเราเมื่อใดก็ตามเรามีสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ (processing) การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

การแจ้งปฏิเสธความรับผิด, ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

 1. การประยุกต์ใช้

ข้อประกาศ หมายรวมถึง

การใช้ https://www.kanifamilymartonline.com/ และร้านค้าปลีกของKani Family Mart online ประเทศไทย

ข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมและการจัดเก็บผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ www. kanifamilymartonline.com

สินค้าหรือบริการได้นำเสนอผ่านทาง www.kanifamilymartonline.com  ทุกท่าน (User) โดยข้อประกาศอยู่ในความรับผิดชอบของKani Family Mart online – ในส่วนของบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขา, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้ว่างจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต (ถือเป็นกลุ่ม "ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด") มีความเกี่ยวพันในการใช้ข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ ร่วมกัน

 1. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

Kani Family Mart onlineขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์) หากผู้ใช้งานดาวน์โหลด, ทำสำเนา, ส่ง, เผยแพร่, จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธินั้น ถือเป็นผู้ละเมิดกฎหมายหรือสิทธินั้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดแบบใดก็ตาม

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

คานิแฟมิลี่ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ, การรับรองและการรับประกันอย่างชัดเจน ในเรื่อง

คุณสมบัติ, การดำเนินงาน, การใช้งาน, ความถูกต้อง ช่วงเวลา ความเหมาะสม หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในhttps:// www.kanifamilymartonline.com

สินค้าหรือบริการอื่นใด ที่ไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทาง https:// www.kanifamilymartonline.com

การใช้งานอื่นๆ  www.kanifamilymartonline.com ที่อาจมีความบกพร่อง และไวรัสต่างๆ

ข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ไม่สามารถปฏิเสธ หรือก่อให้เกิดการโต้แย้งกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นได้

ความบกพร่อง, การละเลย, การกล่าวบิดเบือน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าว

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่อนุญาตหรือแนะนำให้บุคคล, องค์กร, ชื่อ, สินค้าหรือบริการใดอ้างถึงข้อมูล และไม่ถือว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการพิจารณาหรือความคิดเห็นของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ โดยลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จะไม่เป็นคู่สัญญาในดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับข้อมูล หรือที่ทำขึ้นผ่านทาง

https:// www.kanifamilymartonline.com ยกเว้นเฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

www.kanifamilymartonline.com อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ผู้ใช้งานได้ยอมรับว่า ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว (ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิงค์เชื่อมโยมกับเว็บไซต์ก็ตาม) ดังนั้น ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดข้อห้ามในการนำลิงค์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ๆ ออกจาก www.kanifamilymartonline.com หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น ทั้งในส่วนของหลักประกัน, สัญญา, ข้อกำหนด  หรือประการใดๆ (หมายรวมถึงความประมาทเลินเล่อ, การผิดสัญญา, การทำให้เสียชื่อเสียง หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา) เพื่อ

ความเสียหายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง

ความเสียหายที่ส่งผลต่อเนื่องโดยตรงต่อองค์กร (หมายรวมถึงความสูญเสียรายได้หรือผลกำไร)

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นในข้อมูลดังกล่าว หรือจากการใช้งาน www.kanifamilymartonline.com

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความเสียหายในวิถีทางใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น หรือการใช้งาน www.kanifamilymartonline.com

 1. การเก็บรักษาความลับ

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ขอรับรอง และรับประกัน (หมายรวมถึงไม่รับผิดชอบ) ในการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกส่งผ่าน www.kanifamilymartonline.com ซึ่งในปัจจุบัน ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ได้ปฏิบัติและดำเนินการรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามความเหมาะสม

 1. ความพร้อมและความเหมาะสมในการให้บริการต่างๆ

ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎใน www.kanifamilymartonline.com เป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร, เนื้อหาสาระ และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน www.kanifamilymartonline.com โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าหรือโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสินค้ามีจำนวนจำกัด หรือความผิดพลาดจากระบบ เป็นต้น ขออภัยในความไม่สะดวก

 1. บทบาทของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล และ/หรือ www.kanifamilymartonline.com ผู้ใช้งานตกลงว่า

จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้การละเมิดต่อลิขสิทธิ์

ไม่ใช้ข้อมูลจาก www.kanifamilymartonline.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย, ไม่เหมาะสม, ลามกอนาจาร หรือที่ทำให้เสียชื่อเสียง

ดำเนินการตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือระบบต่างๆ เสียหาย

การให้ข้อมูลทั้งหมดกับ www.kanifamilymartonline.com เป็นจริงและถูกต้อง

อนุญาตให้ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

ยอมรับข้อจำกัด ความรับผิดชอบ และลิขสิทธิ์ของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อประกาศ

ยอมรับข้อบังคับใช้ตามนโยบายข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคลของ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ในปัจจุบันเป็นกรณีๆ ไป

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ ต่อความสูญหาย, ความเสียหาย, สิทธิเรียกร้อง, คำสั่ง, ความรับผิดชอบ, ค่าใช้จ่าย (หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้งาน www.kanifamilymartonline.com ของผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ รวมถึงความประมาทเลินเล่อต่างๆ