กลุ่มซาลาเปา ติ่มซำ

 1. ขนมจีบกุ้ง(สูตรยอดนิยม)ขนมจีบกุ้ง(สูตรยอดนิยม)
 2. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 แพ็ค )
  ฿135.00
 3. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 3 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 3 แพ็ค )
  ฿396.00
 4. ซาลาเปาไส้หมูแดงซาลาเปาไส้หมูแดง
 5. ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 กล่อง )
  ซาลาเปาไส้หมูแดง ( 1 กล่อง )
  ฿1,560.00
 6. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 แพ็ค )
  ฿135.00
 7. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 3 แพ็ค )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 3 แพ็ค )
  ฿396.00
 8. ซาลาเปาไส้หมูสับซาลาเปาไส้หมูสับ
 9. ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 กล่อง )
  ซาลาเปาไส้หมูสับ ( 1 กล่อง )
  ฿1,560.00
 10. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 แพ็ค )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 แพ็ค )
  ฿235.00
 11. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 3 แพ็ค )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 3 แพ็ค )
  ฿696.00
 12. ขนมจีบกุ้ง(Premium)ขนมจีบกุ้ง(Premium)
 13. ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 กล่อง )
  ขนมจีบกุ้ง (Premium) ( 1 กล่อง )
  ฿2,300.00
 14. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  ฿135.00
 15. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  ฿396.00
 16. ซาลาเปาไส้ครีมซาลาเปาไส้ครีม
 17. ซาลาเปาไส้ครีม
  ซาลาเปาไส้ครีม
  ฿1,560.00